Soi cầu Xổ số Lai Châu

Rơng Bach Kim Hehe In: kết nối hệ thống nước và Dự án xây dựng vùng đất Shuimi đang được xây dựng

Cập Nhật:2022-07-26 08:05    Lượt Xem:114
Vào tháng Bảy 23, người lao động làm việc tại trụ sở xây dựng cấu hình hệ thống thủy tinh và dự án xây dựng vùng đất Shuimi ở hạt Xinhe, tỉnh Hạ Bì (ảnh máy bay không người lái). Gần đây, dự án xây dựng hệ thống nước và công trình xây dựng vùng đất Shuimi ở hạt Xinhe, tỉnh Hạ Bì đang được xây dựng theo yêu cầu của lõi. Dự án nắm giữ mạng lưới sông trong khu vực, vai trò là bối cảnh và các ngôi làng như các nút bấm để kết nối hệ thống nước và cải thiện to àn bộ hệ thống nước trong vùng. Lấy những biện pháp như việc gỡ bỏ chướng ngại sông, nạo vét, cải tiến sườn dốc, bảo tồn nước, bảo tồn đất và bảo tồn nước, cũng như xây dựng vùng đất văn hóa, việc phân bổ nguồn nước khu vực thuộc địa luôn được cải thiện. Dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tác giả của hãng Tin Tân binh Hoa Kỳ Yang Shiyao

0 2}337 trong tháng Bảy 23, nhân viên đã làm việc tại nơi cấu trúc cấu trúc cấu trúc cấu trúc hệ thống nước và Dự án xây dựng vùng đất Shuimi ở hạt Xinhe, tỉnh Hạ Bì (ảnh máy bay) Gần đây, dự án xây dựng hệ thống nước và công trình xây dựng vùng đất Shuimi ở hạt Xinhe, tỉnh Hạ Bì đang được xây dựng theo yêu cầu của lõi. Dự án nắm giữ mạng lưới sông trong khu vực, vai trò là bối cảnh và các ngôi làng như các nút bấm để kết nối hệ thống nước và cải thiện to àn bộ hệ thống nước trong vùng. Lấy những biện pháp như việc gỡ bỏ chướng ngại sông, nạo vét, cải tiến sườn dốc, bảo tồn nước, bảo tồn đất và bảo tồn nước, cũng như xây dựng vùng đất văn hóa, việc phân bổ nguồn nước khu vực thuộc địa luôn được cải thiện. Dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Tác giả của hãng Tin Tân Hoa Kỳ Dương Shiyao {2 2}337 trong tháng Bảy 23, nhân viên đã làm việc tại nơi cấu trúc cấu trúc cấu trúc cấu trúc cấu trúc cấu trúc hệ thống nước và Shuimi xây dựng vùng Xinhe, tỉnh Hạ Bì. Gần đây, dự án xây dựng hệ thống nước và công trình xây dựng vùng đất Shuimi ở hạt Xinhe, tỉnh Hạ Bì đang được xây dựng theo yêu cầu của lõi. Dự án nắm giữ mạng lưới sông trong khu vực, vai trò là bối cảnh và các ngôi làng như các nút bấm để kết nối hệ thống nước và cải thiện to àn bộ hệ thống nước trong vùng. Lấy những biện pháp như việc gỡ bỏ chướng ngại sông, nạo vét, cải tiến sườn dốc, bảo tồn nước, bảo tồn đất và bảo tồn nước, cũng như xây dựng vùng đất văn hóa, việc phân bổ nguồn nước khu vực thuộc địa luôn được cải thiện. Dự án sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay. Ký giả của hãng Tin Tân Hoa Kỳ Dương Shiyao

Powered by Xổ số Kon Tum @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền