Dự đoán Kqxs TP HCM

Tong Dac Biet Thang Bộ Tài chính: 409tỉ yuan của trái phiếu mới được phát hành trên to àn quốc từ tháng giêng đến tháng Sáu năm nay

Cập Nhật:2022-07-29 06:45    Lượt Xem:170

Tong Dac Biet Thang Bộ Tài chính: 409tỉ yuan của trái phiếu mới được phát hành trên to àn quốc từ tháng giêng đến tháng Sáu năm nay

Theo trang web của Bộ Tài chính, vào tháng Bảy 26, Bộ Tài chính công bố việc phát hành và giữ khoản nợ của các trái phiếu chính phủ địa phương vào tháng Sáu 2022. Ban ngày! phát hành trái phiếu chính phủ địa phương (1) (0) phát hành tháng. In June 2022N, đất nước đã ra một tỷ yuan của trái phiếu mới, bao gồm 204.1 tỉ yuan của trái phiếu tướng và 1372.4 tỉ yuan của trái phiếu đặc biệt. Trung Quốc đã phát hành 357.2 tỉ yuan của trái phiếu tái cấp, bao gồm 238.3 tỉ yuan của trái phiếu chung và 118.9 tỉ yuan của trái phiếu đặc biệt. Tổng thể, 1933.7 tỉ yuan của trái phiếu chính phủ địa phương đã được phát hành trên toàn quốc, bao gồm cả 42.4 tỉ yuan của trái phiếu tướng và 1bây giờ.3 tỉ yuan của trái phiếu đặc biệt. The trung bình of local government bonds was 14.8 years, including 8.1 years for general bonds and 16.8 years for special bonds.8 years. Ngày tháng Sáu, tháng Sáu 2022, tỉ lệ chính phủ chưa đủ cao, gồm cả các trái phiếu liên bang thứ hai.87. phát hành từ tháng Giêng đến tháng Sáu. One: Từ tháng giêng đến tháng Sáu 2022, nước đã ra 4021 tỷ yuan của các trái phiếu mới, bao gồm cả 64.8 tỉ yuan của trái phiếu tướng và 3406.2 tỉ yuan của đặc biệt. Trung Quốc đã phát hành 1229.2 tỉ yuan của trái phiếu tái cấp, bao gồm cả 716.9 tỉ yuan của trái phiếu chung và 512.3 tỉ yuan của trái phiếu đặc biệt. Tổng hợp, 5050.2 tỉ yuan của trái phiếu chính phủ địa phương được phát hành trên toàn quốc, bao gồm cả 1310.7 tỉ yuan của trái phiếu tướng và 318.5 tỉ yuan của trái phiếu đặc biệt. One: Từ tháng giêng đến tháng Sáu 2022, thời gian phổ biến của các trái phiếu chính phủ là Mười.1 năm, bao gồm năm 8.2 cho các trái phiếu thông thường và 16.1 cho các trái phiếu đặc biệt. Từ tháng Giêng đến tháng tháng Sáu 2022, tỉ lệ chính phủ trung bình thị động cổ phiếu cao cấp 3.08 Name, bao gồm cả 2.899=.* cho các trái phiếu chung và 3.14=.* cho các trái phiếu đặc biệt. Ngày đầu tư và lãi suất từ tháng giêng đến tháng Sáu The principal reputation of local government bonds was 969.9 tỷ yuan, including 8402 Diễn viên chính vào tháng Sáu là 434.3 tỷ yuan. The local government Bonds paid lãi of 511.9 tỷ yuan, from January to June 2022. Trong số đó, lãi suất được thanh toán bởi các trái phiếu chính phủ địa phương vào tháng Sáu là 118.1 tỷ yuan. The balat of national local government debt

.0 Từng Từng Từng Từng Từng Từng Từng do quyết định và phê chuẩn trong phiên thứ năm của 13th National People's Quốc hội, the national locally debt giới hạn in 2022 is 36477.43tỉ yuan, of which the general debt giới hạn is 1588.922 tỉ yuan và the special debt giới hạn là 9818 tỷ yuan. The balat of National local government debt was 34750 Trong số đó, món nợ chung là 1485.8 tỉ yuan, và món nợ đặc biệt là 20264.5 tỉ yuan; Trái phiếu chính phủ có giá trị 345881 tỷ yuan, và nợ chính phủ dưới dạng trái phiếu không chính phủ đứng ở 162.2 tỉ yuan. The rest middle Life of local government Bond is 8.4 years, including 6.2 years for general Bond and 9.9.9 years for special Bond; Giá trị lãi suất trung bình là 3.44=, bao gồm 3.44=) for the general bonds và 3.43=) for special bonds. Description

Powered by Xổ số Kon Tum @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 站群系统 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền